Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

PC 7TH GUEST SO

 
9,00

skladom

Kúpiť

Sprisahanie manipulácie a hriechu sa postupne odohráva v zákulisí hercov prostredníctvom filmových klipov, keď hráč prechádza medzi miestnosťami tým, že rieši dvadsaťjeden hádaniek premiestňovania prírody a narastajúcich ťažkostí. The first puzzles most players encounter are either one where players must select the right interconnected letters inside the lens of a telescope to form a coherent sentence; Prvé hádanky, s ktorými sa väčšina hráčov stretne, je buď hráč, ktorý musí vybrať správne navzájom prepojené písmená vnútri objektívu teleskopu, aby vytvoril koherentnú vetu. or a relatively simple cake puzzle, where the player has to divide the cake evenly into six pieces, each containing the same number of decorations. alebo pomerne jednoduché koláčové puzzle, kde hráč musí rozdeliť koláč rovnomerne na šesť kusov, z ktorých každý obsahuje rovnaký počet dekorácií. Other puzzles include mazes, chess problems, logical deductions, Simon -style pattern-matching, word manipulations, and even an extremely difficult game of Infection similar to Reversi that utilizes an AI (and would later go on to make an encore appearance in the sequel). Ďalšie hádanky zahŕňajú bludiská, šachové problémy, logické zrážky, prispôsobenie štýlu Simonom , manipuláciu so slovami a dokonca aj mimoriadne náročnú hru podobnú Reversi infekcii, ktorá využíva AI (a neskôr bude pokračovať tak, ). For players who need help or simply cannot solve a particular puzzle, there is a hint book in the library of the house. Pre hráčov, ktorí potrebujú pomoc, alebo jednoducho nemôžu vyriešiť konkrétnu hádanku, v knižnici domu sa nachádza nápoveda. The first two times the book is consulted about a puzzle, the book gives clues about how to solve the puzzle; Prvé dva krát kniha je konzultovaná o puzzle, kniha dáva stopy o tom, ako vyriešiť hádanku; for the third time, the book simply completes the puzzle for the player so that the player can proceed through the game. po tretíkrát kniha jednoducho dokončí puzzle prehrávača, aby hráč mohol pokračovať v hre. After each puzzle, the player is shown a video clip of part of the plot, if the hint book was consulted 3 times, the player does not get to view the clip. Po každej hádanke sa prehrávač ukáže na videoklip časti časti sprisahania, ak sa trikrát vyhľadá kniha nápoveda, prehrávač nezíská klip.

Kód produktu:

800078