Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

PC 101 DALMATIANS DISNEY‘S

 
7,00

skladom

Kúpiť

Hra sa hrá v zrak známy ako "Puppyvision", v ktorom máte jasný pohľad na oblasť Patches and Whizzer môže byť v tom čase. Since it is a puzzle game, its primary method of controls is to point and click, the highlighter going red whenever a selectable item may appear. Keďže ide o logickú hru, jej hlavnou metódou ovládania je ukazovať a kliknúť, zvýrazňovač bude červený vždy, keď sa môže zobraziť voliteľná položka. There are, however, items that can either help you escape the manor or get the attention of Cruella's henchmen Jasper and Horace (such items would be looking in the library where the other Dalmatians are, or clicking on Patches causing him to bark). Existujú však predmety, ktoré vám môžu pomôcť uniknúť panstvu alebo dostať pozornosť stúpencov Cruella Jaspera a Horaceho (takéto položky by sa pozerali v knižnici, kde sú ostatní Dalmácie, alebo kliknutím na záplaty, ktoré by spôsobili, že kôra). If Horace and Jasper hear you and start heading towards you, the Dalmatians must either hide or use a pre-set trap set up by the player; Ak vás Horace a Jasper počujú a začnú ísť smerom k vám, Dalmatians musia skryť alebo použiť predvolenú pascu nastavenú hráčom; if the player is unable to do so, they will be caught and placed into the billiard room (this does, however, offer a second method to escape the manor). ak hráč nie je schopný tak urobiť, bude chytený a umiestnený do biliardovej miestnosti (to však ponúka druhú metódu, ako uniknúť panstvu).

Kód produktu:

811903